Finansiniai sunkumai gali užklupti netikėtai ir kartais vienintelė išeitis atrodo paskolos paėmimas. Visgi, ką daryti, jeigu jau turite įsipareigojimų ir nerimaujate, jog gauti paskolą bus neįmanoma? Paskolos turintiems įsipareigojimų yra išduodamos, bet svarbu atitikti tam tikrus kriterijus.

 

Ar paskolos turintiems įsipareigojimų yra išduodamos?

Taip, paskolos turintiems įsipareigojimų yra išduodamos, tačiau sąlygos gali skirtis priklausomai nuo jūsų finansinės situacijos ir kredito reitingo.

paskolos turintiems isipareigojimuKredito įstaigos vertina įvairius aspektus. Pirmiausia, jūsų pajamos turi būti pakankamai didelės, kad padengtumėte ir esamus, ir naujus įsipareigojimus. Kreditoriai taip pat vertina turimų skolų ir pajamų santykį. Kuo didesnis šis santykis, tuo mažesnė tikimybė gauti paskolą.

Be to, įvertinamas jūsų mokumo patikimumas, t.y. ar laiku grąžinate paskolas ir kitus įsipareigojimus. Taip pat svarbus ir skolinimosi tikslas. kreditoriai gali palankiau vertinti paskolas, kurios bus naudojamos refinansuoti esamus įsipareigojimus, taip sumažinant bendrą mokestinių įsipareigojimų naštą.

Svarbu pabrėžti, kad kiekvienas atvejis vertinamas individualiai. Net jei turite įsipareigojimų, vis tiek galite gauti paskolą, jeigu jūsų finansinė situacija yra stabili ir pajamos pakankamos grąžinti skola laiku.

Prieš kreipdamiesi į kredito įstaigą:

  • Įvertinkite savo finansinę situaciją ir įsitikinkite, kad pajėgsite grąžinti paskolą.
  • Pasidomėkite skirtingų kredito įstaigų siūlomomis paskolų sąlygomis ir palūkanų normomis.
  • Pasiruoškite reikiamus dokumentus, tokius kaip asmens kodas, pajamų deklaracija ir kt.
  • Jei reikia, kreipkitės į finansų specialistą, kuris padės įvertinti jūsų situaciją ir parinkti tinkamiausią paskolos variantą.

Paskolos turintiems įsipareigojimų gali tapti išsigelbėjimu iš sudėtingos finansinės situacijos, tačiau prieš priimant sprendimą, būtina gerai apgalvoti ir įvertinti visas galimas rizikas.

 

Kurie asmenys, pagal LR įstatymus, negali gauti paskolų?

Lietuvos Respublikos įstatymai numato tam tikras išimtis, kuriais atvejais asmenims gali būti draudžiama gauti paskolas. Šios išimtys taikomos siekiant apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningų kredito davėjų ir per didelio įsiskolinimo.

Pagal LR įstatymus, paskolų negali gauti:

  • Nepilnamečiai. Asmenys, jaunesni nei 18 metų, negali savarankiškai sudaryti paskolos sutarties.
  • Asmenys, pripažinti neveiksniais. Teismo sprendimu neveiksniais pripažinti asmenys negali sudaryti jokių teisinių sandorių, įskaitant ir paskolos sutartis.
  • Asmenys, kuriems apribotas veiksnumas. Teismo sprendimu riboto veiksnumo pripažinti asmenys gali sudaryti paskolos sutartis tik su teismo leidimu.
  • Asmenys, turintys pradelstų mokėjimų. Jei turite pradelstų mokėjimų už ankstesnes paskolas ar kitus įsipareigojimus, kreditoriai gali atsisakyti jums suteikti paskolą.
  • Asmenys, įtraukti į nemokumo registrą. Asmenys, įtraukti į Juridinių asmenų nemokumo registro ar Asmenų bankroto registro sąrašus, negali gauti paskolų, kol nebus išbraukti iš šių registrų.

Be šių įstatyminių apribojimų, kreditoriai gali taikyti ir savo vidinius kriterijus, pagal kuriuos vertina paskolos prašytojų kreditingumą. Pavyzdžiui, kreditoriai gali atsisakyti išduoti paskolas asmenims, kurių pajamos yra per mažos, arba kurių darbo sutartis yra terminuota.

Jeigu nesate tikri, ar galite gauti paskolą, galite kreiptis į kredito įstaigą ir pasiteirauti apie savo kreditingumo reitingą.

Svarbu atminti, kad paskolos gavimas nėra savaime suprantamas dalykas. Prieš skolinantis būtina gerai apgalvoti savo finansinę situaciją ir įsitikinti, kad pajėgsite skolą grąžinti laiku.

 

Įsipareigojimai, dėl kurių kreditoriai nenori skolinti pinigų

Be aukščiau išvardintų įstatyminių apribojimų, kreditoriai gali nenoriai skolinti pinigus asmenims, turintiems tam tikrus įsipareigojimus, kurie rodo didelę finansinę riziką.

Tokie įsipareigojimai gali būti:

Didelės paskolos: Jei turite didelių paskolų, pavyzdžiui, būsto paskolą ar automobilio paskolą, jūsų mokestinių įsipareigojimų našta gali būti per didelė, kad gautumėte dar vieną kreditą.

Pradelsti mokėjimai: Jei turite pradelstų mokėjimų už ankstesnes paskolas ar kitus įsipareigojimus, tai rodo, kad nesate patikimas klientas, ir kreditoriai gali nenorėti jums skolinti pinigų.

Neigiamas kredito reitingas: Jūsų kredito reitingas atspindi jūsų mokumo patikimumą. Jei jūsų kredito reitingas yra žemas, tai rodo, kad turite problemų su mokėjimų vykdymu, ir kreditoriai gali atsisakyti jums suteikti paskolą.

Nestabilios pajamos: Jei jūsų pajamos yra nestabilios arba nepakankamos, kad padengtumėte paskolos įmokas, kreditoriai gali nenorėti jums skolinti pinigų.

 

Paskolos turintiems įsipareigojimų gali būti išduodamos lengviau

Jeigu turite įsipareigojimų, kurie gali kelti kliūčių skolinantis, galite imtis tam tikrų veiksmų savo padėčiai pagerinti:

Padenkite pradelstus mokėjimus. Tai pagerins jūsų kredito reitingą ir parodys kreditoriams, kad esate patikimas klientas.

Sumažinkite turimų skolų kiekį. Refinansavus paskolas arba susitarus su kreditoriais dėl mokėjimų grafiko pakeitimo, galima sumažinti mokestinių įsipareigojimų naštą.

Padidinkite savo pajamas. Ieškant papildomo darbo ar pradedant savo verslą galima padidinti pajamas ir pagerinti savo finansinę situaciją.

Gerinkite savo kredito reitingą. Laiku vykdant visus mokėjimus ir vengiant naujų paskolų galima pagerinti savo kredito reitingą.

Paskolos gavimas gali būti sudėtingas procesas, ypač jei turite įsipareigojimų. Prieš skolinantis būtina gerai apgalvoti savo finansinę situaciją, įvertinti visas rizikas ir pasidomėti skirtingų kredito įstaigų siūlomomis sąlygomis.

Sėkmingas paskolos grąžinimas ne tik pagerins jūsų finansinę situaciją, bet ir padidins jūsų patikimumą kreditorių akyse, taip padidindamas tikimybę gauti paskolą ateityje.

Atnaujinta: 2024-03-12